Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Thứ Ba, 27-11-2018 / 7:28:10 Sáng
1299 Lượt xem

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Đây là văn bản rất quan trọng, có thể xem và tải về tại địa chỉ:

http://www.mediafire.com/file/j3ny893j774vz3l/ND_156-2018_HD_Luat_Lam_Nghiep.pdf/file

Phòng Truyền thông