Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

Thứ Hai, 19-09-2022 / 9:17:24 Sáng
441 Lượt xem

Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định số 2076/QĐ-UBND xem tại đây

Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc, hành động đồng bộ của chính quyền các cấp, các ngành và sự tham gia của người dân, doanh nghiệp bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk hằng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh đề nghị Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đẩy mạnh, tuyên truyền, quảng bá về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk; xây dựng các chương trình, giới thiệu và tuyên dương các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân điển hình trong việc áp dụng công nghệ và mô hình mới.

Phòng Truyền thông