Quyết định về việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”

Thứ Năm, 14-07-2022 / 8:41:55 Sáng
412 Lượt xem

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc ban hành “Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”.  

Xem Quyết định số 1524/QĐ-UBND tại đây

Theo đó, nội dung quy tắc ứng xử tập trung vào 13 nội dung chính như: Tôn trọng và bảo vệ môi trường sống; ứng xử tại vườn hoa, quảng trường, tượng đài, công viên; ứng xử tại khu vui chơi, giải trí, điểm di tích, tham quan, du lịch; ứng xử tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn; ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; ứng xử tại thư viện, bảo tàng, trường học; ứng xử tại bến xe ô tô, nhà chờ xe buýt, nhà ga cảng hàng không, trên các phương tiện công cộng; ứng xử khi tham gia giao thông; ứng xử trên không gian mạng;  ứng xử trong cộng đồng dân cư.

“Bộ quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách” góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về ứng xử, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; từng bước tạo được niềm tin, sự hòa đồng, thân thiện. mến khách của người dân Đắk Lắk đối với khách đến sinh sống, học tập, tham quan, du lịch tại tỉnh nhà; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Để tuyên truyền, thông tin và triển khai thực hiện nội dung “Bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk Văn Minh – Thân thiện – Mến Khách”; ngày 13/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2131/SNN-VP gửi các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Đoàn TNCSHCM, Hội Cựu chiến binh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, nội dung Quyết định số 1524/QĐ-UBND nêu trên để tuyên truyền, thông tin và triển khai thực hiện.

Phòng Truyền thông