Ra mắt cổng thông tin về dữ liệu tài nguyên rừng Việt Nam

Thứ Tư, 06-06-2018 / 1:11:17 Chiều
1804 Lượt xem

Sáng 6-6 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp ra mắt “cổng thông tin” về dữ liệu tài nguyên rừng Việt Nam. Đây được coi là kho dữ liệu về rừng hiện đại nhất hiện nay.

Thông qua địa chỉ trang web http://maps.vnforest.gov.vn/vn, tất cả mọi người đều có thể truy cập và kiểm tra đầy đủ thông tin về từng mảnh rừng của từng chủ rừng đang sở hữu và quản lý với nhiều hình thức, từ số liệu cập nhật từng ngày, từng giờ đến các hình thái bản đồ: bản đồ ảnh vệ tinh, bản đồ địa hình nổi, bản đồ độ che phủ…Nếu tra cứu trên bản đồ vệ tinh, người truy cập có thể tiếp cận dữ liệu rừng đến tận từng chủ rừng, được nhìn bản đồ khu rừng của từng chủ rừng đã được giao rừng, trên đó sẽ có số liệu về diện tích rừng, hiện trạng rừng, đất rừng đó đã được cấp sổ đỏ hay chưa, nội dung trong sổ đỏ… . Thậm chí có thể biết được lô rừng đó ai trồng, trồng năm nào, lượng khí thải mà khu rừng đó rút được…

Thông qua cổng dữ liệu này, chủ rừng có thể truy cập để khai báo, bổ sung, cập nhật về số liệu, tình hình biến động của diện tích rừng hiện có.

 Nguyễn Cứ – phòng Truyền thông