Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Thứ Tư, 09-11-2022 / 7:15:52 Sáng
354 Lượt xem

Thực hiên Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Sáng ngày 09/11/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các công việc. Buổi đối thoại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Buổi đối thoại do ông Mai Trọng Dũng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì với sự tham dự của thủ trưởng và trưởng phòng chuyên môn có giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc Sở như: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật hoang dã và QLBVR; Văn phòng phòng chống thiên tai và TKCN; Văn phòng Điều phối nông thôn mới… Về phía các cơ quan, đơn vị phối hợp, có công chức đại diện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và cá nhân có quan hệ giải quyết công việc tham gia buổi đối thoại.

 Nội dung đối thoại trao đổi thông tin, tiếp nhận và trả lời những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề có liên quan đến quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.

 Tại buổi đối thoại, ông Mai Trọng Dũng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh, việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh trong năm qua được tiến hành một cách chủ động, mạnh mẽ và nghiêm túc, thông qua buổi đối thoại này khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên ngành Nông nghiệp và PTNT; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định thủ tục hành chính không phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Tham gia ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã đánh giá cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục có những giải pháp nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có những giải pháp nhằm siết chặt quản lý về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh và tham mưu các chính sách khuyến khích nông dân tham gia hoạt động sáng chế, tìm kiếm giải pháp mới trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

 Trên tinh thần cầu thị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến đóng góp. Với những nội dung cần giải đáp sâu hoặc chưa được nêu tại buổi đối thoại, đề nghị tiếp tục tham gia bằng văn bản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp nhận, xem xét, giải quyết các ý kiến  đóng góp theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả tới các cơ quan, tổ chức và người đóng góp ý kiến.

 Thay mặt Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Mai Trọng Dũng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong thời gian qua đã dành sự ủng hộ, ghi nhận đối với ngành Nông nghiệp và PTNT và tin tưởng rằng với sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung sẽ ngày càng hoàn thiện và đem lại những tiện ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần và sự nghiệp chung xây dựng đất nước./.

Tin: Minh Đức –Phòng Truyền thông