Số tiền tiếp nhận hỗ trợ trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/10/2022

Thứ Sáu, 04-11-2022 / 7:16:45 Sáng
426 Lượt xem

Ngày 10/3/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã có thư ngỏ gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Thư ngỏ nói trên, nhằm góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đến nay đã có nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân đã thực hiện việc hỗ trợ kinh phí về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (đơn vị trực tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ này).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thông báo danh sách và số tiền nhận hỗ trợ tính đến ngày 31/10/2022 để các tổ chức, đơn vị, cá nhân được biết và mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí để trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ quản lý, sử dụng số tiền được tiếp nhận một cách có hiệu quả, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Số tiền tiếp nhận hỗ trợ đến ngày 31/10/2022 xem tại đây

Phòng Truyền thông