Sử dụng các tiện ích trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thứ Sáu, 17-12-2021 / 2:14:25 Sáng
457 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 4038/SNN-VP ngày 10/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Quyết định số 31/2021/QĐ – TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngày 15/12/2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã có văn bản gửi đến các phòng chuyên môn, chi nhánh Quỹ liên huyện để thực hiện; để sử dụng có hiệu quả các tiện ích trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hướng dẫn như sau: (Cổng dịch vụ công quốc gia và Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh đăng ký chung một tài khoản)

Cổng dịch vụ công Quốc gia chạy tốt nhất trên trình duyệt Chrome & Firefox (không nên chạy trên IE, Edge, Safari, Opera)

Tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công

Cá nhân, doanh nghiệp có 3 cách để tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công, đó là:

-Tìm kiếm theo từ khóa ở trang chủ, trang công dân, trang doanh nghiệp

-Chọn thủ tục hành chính từ sự kiện của công dân, doanh nghiệp

-Chọn từ danh sách dịch vụ công trực tuyến

Chọn cơ quan thực hiện

Căn cứ vào “Cơ quan thực hiện” trong thông tin thủ tục hành chính, người dân, doanh nghiệp chọn cơ quan thực hiện tương ứng của thủ tục cần thực hiện

Đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân, doanh nghiệp

Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (Dành cho Công dân); Mã số BHXH (Dành cho Công dân)

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD. Xem tệp đính kèm

Nộp hồ sơ, tra cứu, theo dõi tình trạng hồ sơ

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ.

Người dân, doanh nghiệp tra cứu tình trạng hồ sơ theo mã số hồ sơ được cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, để theo dõi chi tiết tiến trình xử lý, quản lý dữ liệu đầu vào, đầu ra của hồ sơ thì người dân thực hiện đăng nhập để xem chi tiết.

Các tiện ích khác

– Thanh toán vi phạm giao thông

 Xem tệp đính kèm (định dạng *.docx)

– Nộp thuế cá nhân, thuế trước bạ

 Xem tệp đính kèm (định dạng *.docx)

Phòng Truyền thông