Tạm ứng tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn

Thứ Sáu, 23-12-2022 / 11:15:15 Sáng
313 Lượt xem

Từ ngày 20-23/12/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chi tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn với tổng số tiền hơn 731 triệu đồng. Số tiền dịch vụ môi trường rừng còn lại, Quỹ tỉnh sẽ thanh toán cho các chủ rừng theo quy định.

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn buôn có nguồn kinh phí mua sắm các vật dụng để tuần tra bảo vệ rừng và có thêm thu nhập nhằm cải thiện đời sống gia đình trong dịp đầu năm mới 2023. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thành lập các Tổ chi trả tiền DVMTR trực tiếp, chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng là  hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn buôn trên địa bàn các xã cung ứng DVMTR.

Trên cơ sở các đề nghị tạm ứng tiền DVMTR năm 2022 của các Chi nhánh Quỹ liên huyện về việc đề nghị tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn. Trong các ngày từ 20-23/12/2022 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện chi tạm ứng chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, dân cư, thôn buôn trên địa bàn các xã có cung ứng DVMTR.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch trong quá trình chi trả, lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chỉ đạo các cán bộ phòng chuyên môn và cán bộ chi nhánh Quỹ liên huyện phối hợp với UBND các xã cử cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền. 

Kết hợp với việc tạm ứng tiền cho người dân; Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền đến người dân về việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, từ đó góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Người dân đến nhận tiền cũng vui mừng cho biết trong thời gian tới các chủ rừng, cộng đồng thôn, buôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn.

Một số hình ảnh chi trả

Tin: Sơn Tùng, phòng Truyền thông