Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Thứ Sáu, 28-04-2023 / 8:36:30 Sáng
243 Lượt xem

Để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, không để bị động, đột xuất, bất ngờ với tình huống tấn công mạng và phát tán thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước trong dịp Lễ 30/4 và 1/5; Ngày 28/3/2223, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký, ban hành văn bản số 1446/SNN-VP chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chủ động theo dõi, kiểm tra, rà quét các lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống thông tin, thiết bị mạng, máy chủ để kịp thời cập nhật, xử lý, khắc phục triệt để các lỗ hổng bảo mật và triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh bị lợi dụng, khai thác tấn công vào các hệ thống.

Yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát các hệ thống thông tin trong thời gian nghỉ Lễ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên; bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7 trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5. Rà soát các chính sách an ninh đối với hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập, hệ thống phòng chống mã độc; cập nhật hệ điều hành máy chủ, ứng dụng, dịch vụ, hệ thống công nghệ thông tin khác; thiết lập cơ chế bảo mật cho mạng không dây như thay đổi các tham số mặc định của thiết bị, mã hóa dữ liệu, đặt mật khẩu truy cập ở mức an toàn cao nhất; kịp thời sao lưu dữ liệu. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho máy tính, thiết bị di động của cơ quan, đơn vị; các hoạt động lưu trữ, xử lý, truyền gửi thông tin cần phải được áp dụng giải pháp kỹ thuật để mã hóa, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin.

Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai, cảnh báo tới các đơn vị như: Các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 01/2023 đến tháng 04/2023. Luôn luôn sẵn sàng cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn thông tin mạng được Cục An toàn thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT chia sẻ, nhất là trên các nền tảng cảnh báo, hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố đã được cung cấp cho các cơ quan, tổ chức sử dụng.

Trong trường hợp cần được hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị liên hệ:

– Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua các đầu mối:

+ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, Email: ir@vncert.vn.

+ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 024.3209.1616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 033.6666.905, Email: ais@mic.gov.vn.

– Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông: 0262.8551552.

Huỳnh Lài, Phòng Truyền thông