Tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Thứ Sáu, 27-01-2023 / 1:55:51 Sáng
283 Lượt xem

Để triển khai Công văn số 362/UBND-KGVX ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 21/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 244/SNN-VP gửi các phòng, ban; đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện:

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/12/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

2. Tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có thể xảy ra của dịch bệnh.

3. Phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, tiêm phòng vắc xin; với việc khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm phòng vắc xin nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiêm chủng do UBND tỉnh ban hành.

4. Rà soát, cập nhật các thông điệp và tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị nhằm nâng cao nhận thức người dân với thông điệp thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo Bộ Y tế.

Phòng Truyền thông