Tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thứ Ba, 02-08-2022 / 2:34:13 Sáng
306 Lượt xem

Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6366/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

 Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19 để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân.

Phát động chiến dịch tiêm chủng: Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc-xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc-xin, lợi ích, hiệu quả của vắc-xin; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc-xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc-xin thấp; xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc-xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm việc yêu cầu các trường hợp không đồng ý tiêm chủng ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1981-CV/TU.

Phòng Truyền thông