Tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Thứ Hai, 04-07-2022 / 1:29:40 Sáng
319 Lượt xem

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5405/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắcxin phòng COVID-19.  

Công văn số 5405/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo môi trường an toàn, thuận lợi thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng các phương án, kịch bản cụ thể để có thể chủ động, kịp thời ứng phó hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Giao Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục đôn đốc, tăng cường các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 và của UBND tỉnh tại Thông báo số 78/TB-VPUBND ngày 10/6/2022.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc-xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 theo biểu mẫu kèm theo Công văn số 3333/BYT-DP gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo.

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch, về lợi ích của tiêm vắc-xin kể cả trường hợp đã nhiễm COVID-19, về tác dụng phòng ngừa của vắc-xin với các biến chủng mới của COVID-19. 

Phòng Truyền thông