Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 10-08-2021 / 8:46:46 Sáng
460 Lượt xem

Ngày 6/8/2021, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xem chi tiết Chỉ thị số 16/CT-UBND tại đây

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin chính thức, thiết thực về công tác phòng, chống dịch lên Cổng, trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị; cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, tin tưởng và yên tâm thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và của tỉnh; tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định về thông điệp 5K của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp cùng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; chủ động xây dựng các sản phẩm tuyên truyền (bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số), fanpage để tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phối hợp với Sở Y tế làm đầu mối tăng cường cung cấp thông tin chính thống, thiết thực, đầy đủ, kịp thời và thường xuyên về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng và cho các cơ quan thông tấn, báo chí; tham mưu, triển khai, áp dụng, tuyên truyền các giải pháp CNTT để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh là người phát ngôn chính thức về công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh: Thường xuyên, kịp thời, cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình diễn biến dịch COVID-19 và các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Phòng Truyền thông