Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Ba, 02-02-2021 / 1:49:28 Sáng
633 Lượt xem

Ngày 29/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn số 303/SNN-VP gửi Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nội dung công văn như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 29/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn số 113/CAT-ANKT ngày 19/01/2021 của Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh trật tự. Phối hợp với cơ quan công an thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối. Chủ động tham mưu Sở phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp kéo dài, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động tập trung khiếu kiện đông người.
  2. Tích cực hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo dõi, phụ trách; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
  3. Phổ biến, quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tuyệt đối không tham gia các tệ nạn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, các bộ phận thiết yếu, cơ mật, nơi lưu giữ tài liệu có độ mật, tài sản có giá trị kinh tế lớn… Trên cơ sở đó, rà soát khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng để trộm cắp, phá hoại hoặc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.
  4. Tổ chức phân công trực cơ quan trong thời gian diễn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày nghỉ Tết để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý tốt mọi tình huống phức tạp xảy ra. Khi xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, các đơn vị chủ động thông báo ngay cho Công an địa phương, các đơn vị chức năng gần nhất (Công an huyện, thị xã, thành phố), đồng thời báo ngay cho Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Văn phòng), Công an tỉnh (qua số điện thoại trực ban Công an tỉnh 069.4389.111) và phòng An ninh kinh tế (SĐT 069.438.9081) để phối hợp xử lý.

Phòng Truyền thông