Triển khai Công văn số 111/SNN-VP ngày 13/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 15-01-2021 / 12:47:36 Sáng
642 Lượt xem

Ngày 13/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT  ban hành Công văn số 111/SNN-VP về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kèm theo văn bản số 100/UBND-KGVX ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng, chống biến chủng của virus SARS-CoV-2.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần phòng, chống dịch COVID-19 với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh tại Công văn số 10896/UBND-KGVX ngày 04/12/2020.

Giám sát chặt chẽ hơn nữa người nhập cảnh trái phép và hợp pháp, rà soát thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe. Về việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh trái phép, giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm soát tốt tuyến biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở. Tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm đặc biệt là các đối tượng, đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp nhập cảnh hợp pháp, giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm hơn nữa công tác cách ly, giám sát y tế tại địa phương (đặc biệt là các trường hợp chuyên gia, người nước ngoài đến tỉnh công tác hoặc các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về thực hiện theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú…) nhằm kiểm soát, phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường và duy trì công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 để mọi người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, chung tay phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chủ động khai báo, cung cấp thông tin các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cũng như tập trung tuyên truyền đối với các gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải theo con đường chính thống, hợp pháp, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly không thể vì ngại cách ly mà gây nguy hiểm cho cộng đồng, đất nước.

Nội dung chi tiết Công văn 100/UBND-KGVX xem tại đây.

Phòng Truyền thông