Tăng cường quản lý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 20-01-2021 / 7:51:53 Sáng
1709 Lượt xem

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 535/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk; Các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà về việc tăng cường quản lý lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư việc chấp hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc, mỹ quan đô thị, công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, an toàn công trình xây dựng đối với các công trình có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (HTĐMTMN). Nghiên cứu, hướng dẫn quy định, tiêu chí sử dụng mái nhà công trình xây dựng để đầu tư lắp đặt HTĐMTMN nhằm đảm bảo việc lắp hệ thống điện mặt trời  an toàn, thẩm mỹ, tránh làm thay đổi, biến dạng hình thức kiến trúc công trình.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng công trình trang trại nông nghiệp có lắp đặt HTĐMTMN đảm bảo phù hợp với mục đích, công năng của trang trại và đáp ứng tiêu chí về kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 02/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí kinh tế trang trại; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý việc xây dựng, lắp đặt HTĐMTMN trên địa bàn theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, mục đích, công năng của công trình và các quy định về môi trường.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế địa phương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Đắk Lắk thực hiện rà soát, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư HTĐMTMN, đặc biệt là việc xây dựng trang trại kết hợp HTĐMTMN; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về thuế, để chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các công trình lắp đặt HTĐMTMN…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khẩn trương kiểm tra, rà soát việc đầu tư các công trình, trang trại nông nghiệp lắp đặt HTĐMTMN trên địa bàn, đảm bảo việc xây dựng mái của trang trại phù hợp với công năng, mục đích sử dụng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, đầu tư trang trại nông nghiệp không đúng mục tiêu đã đăng ký, xây dựng trang trại nông nghiệp trong đô thị nhưng chưa được cấp phép xây dựng… Tổng hợp, báo cáo cụ thể, chi tiết các trường hợp vi phạm, biện pháp xử lý về Sở Công Thương trước ngày 31/01/2021 để theo dõi, thực hiện công việc theo chức năng, thẩm quyền.

Nội dung chi tiết tại đây

Phòng Truyền thông

Nguồn: https://daklak.gov.vn/-/tang-cuong-quan-ly-lap-at-he-thong-ien-mat-troi-mai-nha-tren-ia-ban-tinh