Tăng cường thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về bảo tồn chim hoang dã, chim di cư tại Việt Nam

Thứ Ba, 24-10-2023 / 1:53:10 Sáng
237 Lượt xem

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, ngày 13/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 4680/UBND-NNMT gửi các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh để giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành. Tăng cường thực hiện chỉ thị nói trên, ngày 17/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 9046/UBND-NNMT gửi đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao tại Công văn số 4860/UBND-NNMT ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết nội dung Chỉ thị 04/CT-TTg xem tại đây

Chi tiết nội dung Công văn 4680 xem tại đây

Chi tiết nội dung Công văn 9046 xem tại đây

Chỉ thị của Thủ tướng về bảo tồn chim hoang dã, chim di cư tại Việt Nam

Theo đó, các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền, phổ biến chỉ thị của Thủ tướng và văn bản pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài chim hoang dã, di cư trái pháp luật; không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hành vi tiếp tay cho các hoạt động săn, bẫy chim hoang dã trái phép.

Cơ quan thực thi pháp luật như Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an tăng cường công tác phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ chim hoang dã, các khu vực trọng điểm, đầu nậu về săn, bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã, di cư.

Các cơ quan thực thi pháp luật xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư.

Bùi Thị Cảnh, phòng KHTH