Tăng cường tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng

Thứ Sáu, 23-07-2021 / 3:31:24 Sáng
480 Lượt xem

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6603/UBND-KGVX về việc tăng cường tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tăng cường thời lượng, tần xuất để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ưu tiên phát vào các thời điểm nhiều người nghe, xem nhất trong ngày; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; đặc biệt là việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào các cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5869/UBND-KGVX ngày 01/7/2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cập nhật các thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6246/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 về việc phát động đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu dân cư với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai, yêu cầu các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế, chấp hành các quy định về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, địa phương và thực hiện khai báo y tế bắt buộc tại các cơ sở y tế đối với những hộ gia đình có người trở về từ các địa phương có dịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh