Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19

Thứ Ba, 27-07-2021 / 2:02:10 Sáng
553 Lượt xem

Ngày 26/7/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 6833/UBND-KGVX quy định phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các cơ quan, đơn vị lại phát ngôn không đồng nhất, dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ, kể từ khi phát sinh sự việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu (nếu có).

Thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, nhất là trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, rà quét, phát hiện, xử lý kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan, đơn vị liên quan định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, làm nổi bật mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết; kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19. Xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. 

Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực lượng trực thuộc tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi trên mạng xã hội ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng, chống dịch.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Báo Đăk Lắk điện tử