Tập huấn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

Thứ Ba, 12-06-2018 / 12:47:11 Sáng
1443 Lượt xem

Tập huấn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

Từ ngày 7-9/6 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng địa phương. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ tham dự buổi tập huấn.

Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ BV&PTR Việt Nam khai mạc hội nghị

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ BV&PTR Việt Nam đã đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các Quỹ tỉnh và đôn đốc, nhắc nhở các Quỹ tỉnh sớm hoàn thiện phương án tự chủ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm tạo hành lang pháp lý cho các Quỹ tỉnh chủ động trong việc sử dụng nguồn tài chính và nhân lực để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được trao đổi, học tập, tiếp thu từ các giảng viên đến từ Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính. Lớp cũng đã thu hút được đông đảo đại diện Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp, lãnh đạo Quỹ, ban kiểm soát và cán bộ kế toán của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trong cả nước. Tại đây, các học viên cùng giảng viên đã tập trung thảo luận, trao đổi về xây dựng phương án tự chủ tài chính được quy định tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP và Thông tư 145/2017/TT-BTC và thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định tại thông tư 107/2017/TT-BTC. Đặc biệt là việc vận dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để theo dõi các hoạt động tài chính và hoạt động điều hành đối với bộ máy của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk là một trong 3 tỉnh đi đầu được phê duyệt đề án tự chủ theo quy định tại NĐ 141/2016/NĐ-CP điều này đã tạo nhiều thuận lợi trong việc quản lý bộ máy và tài chính Quỹ. Tại buổi tập huấn đồng chí Nguyễn Minh Chí, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phương án tự chủ của Quỹ tỉnh để các Quỹ địa phương khác học hỏi và tham khảo.

Qua buổi tập huấn giúp cho các cán bộ kế toán học hỏi được nhiều thông tin bổ ích để phục vụ tốt cho công tác tham mưu cho lãnh đạo phương án tự chủ phù hợp với đơn vị, đồng thời thực hiện tốt quy tắc chế độ hạch toán kế toán theo đúng quy định của nhà nước.

Tin: Diệu Minh, phòng TCKT