Tham gia Cuộc thi ảnh ASEAN và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022

Thứ Sáu, 19-08-2022 / 9:36:41 Sáng
521 Lượt xem

Rác thải nhựa hiện đang là báo động đỏ, là vấn đề cấp bách tại ASEAN nói riêng và toàn cầu nói chung. Phần lớn rác thải nhựa không qua xử lý, được đốt, đổ vào các bãi chôn lấp, ra môi trường, đại dương, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó ô nhiễm đại dương mà đặc biệt từ rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, sức khoẻ cộng đồng , các ngành y tế, du lịch….

Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Hưởng ứng Cuộc thi Cuộc thi ảnh ASEAN và tham gia Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 do Báo điện tử VTC News phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Ngày 18/8/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 2644/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để phát động, phổ biến rộng rãi nội dung Cuộc thi ảnh, Giải báo chí và vận động công chức, viên chức và người lao động tham gia.

Theo đó, Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022 do Báo điện tử VTC News phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP-Việt Nam) phối hợp tổ chức, với chủ đề: “Hành động vì đại dương không rác thải nhựa”.

Theo điều lệ giải, về đối tượng tham gia dự giải là tất cả công dân Việt Nam gồm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí viết về đề tài rác thải nhựa đại dương được đăng tải các trang báo điện tử, tạp chí điện tử do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát.

Tác phẩm được xét trao giải là tác phẩm báo chí được đăng tải trên các báo điện tử và tạp chí điện tử, Cổng Thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí (những tác phẩm đã đạt giải quốc gia không được tham gia).

Về tiêu chí bình chọn, là những tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt được đăng và phát trên các báo điện tử và tạp chí điện tử, cổng thông tin điện tử trong khoảng thời gian từ 01/12/2021 tới hết ngày 30/09/2022. Nếu tác phẩm được đăng và phát nhiều kỳ, ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm được đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên. Tác phẩm được xét trao giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố. Tác giả tham gia dự thi chịu trách nhiệm về hình ảnh, nội dung dự thi không vi phạm pháp luật, không vi phạm bản quyền. Ban Tổ chức Giải báo chí được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ cho công tác quảng bá, tuyên truyên về giảm rác thải nhựa đại dương mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. Tác phẩm khác (ngoài những tác phấm đoạt giải) được chọn để in trong các tài liệu tuyên truyền hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, Ban Tổ chức và nhà tài trợ đều được quyền sử dụng các tác phẩm tham gia giải. Mỗi tác phấm là một tin hoặc một loạt tin (không quá ba tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 3 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả đồng đứng tên về cùng một đề tài. Nếu là loạt bài, không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau mà không có tên chung loạt bài. Các tác phẩm từ những nhà báo không chuyên phải được đăng tải trên các báo điện tử, tạp chí điện tử. 

Tác phẩm không được xét, gồm loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điếm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài; Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện…).

Về giải thưởng, gồm 1 giải nhất, trị giá 20.000.000 đồng/giải; 2 giải nhì, trị giá 15.000.0000 đồng/giải; 3 giải ba, trị giá 10.000.0000 đồng/giải; 5 giải khuyến khích, trị giá 5.000.000 đồng/giải; và 2 giải phụ (giải câu chuyện có tác động mạnh nhất), trị giá 3.000.000 đồng/giải.

 Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” 2022, thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/09/2022. Gửi trực tiếp về Báo điện tử VTC News (tầng 12A, tòa nhà VTC, 18 Tam Trinh, Hà Nội). Trên bì thư ghi bài dự thi Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” hoặc gửi qua email: giaibaochigonn@gmail.com hay gửi qua đường link: http://giaibaochi.giamracnhua.vn.

Cuộc thi ảnh ASEAN, thời gian nhận ảnh dự thi đến hết ngày 30/09/2022. Địa chỉ: Báo điện tử VTC News (tầng 12A, tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hà Nội); hoặc gửi email: giaibaochigonn@gmail.com hay đường link: https://cuocthianh.giamracnhua.vn và https://aseanphoto.livegreen.org.vn.

Phòng Truyền thông