Tham vấn các nội dung mới về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Thứ Năm, 09-08-2018 / 3:41:36 Sáng
1604 Lượt xem

Để chủ động nắm bắt ý kiến của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại các địa phương, ngày 08/8/2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức đoàn công tác làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để tham vấn một số nội dung Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Tham dự buổi hội thảo tham vấn về phía đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có ông Lê Minh Tuyên – Cán bộ Quỹ BVPTR và ông Triệu Văn Hùng – Chuyên gia tư vấn GIZ; về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh và đại diện cho các Sở, ngành: Tài chính, Tài Nguyên Môi trường, Công thương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh… cùng một số đơn vị có sử dụng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Tuyên – Cán bộ Quỹ BVPTR Việt Nam cho biết, hội thảo tham vấn dựa trên tinh thần căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng Nghị định khi đưa vào thi hành có tính khả thi cao. Tuy thời gian diễn ra Hội thảo chỉ gói gọn trong một buổi làm việc nhưng trên tinh thần tập trung cao và không khí chia sẻ cởi mở các đại biểu đã có nhiều ý kiến xác thực, mang tính xây dựng về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Về chuyên môn, hội thảo được nghe các phân tích của các đại biểu, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Những ý kiến đến từ đại diện Sở Tài chính, Sở công thương, Chi cục Kiểm lâm và cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phản ánh những vấn đề gặp phải trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng các năm qua để đoàn công tác xem xét, kiến nghị ban soạn thảo Nghị định nghiên cứu xác nhận tiếp thu những vấn đề đang thiếu, cần bổ sung vào dự thảo Nghị định để áp dụng tùy theo tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, với quá trình thảo luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đoàn công tác đã tổng hợp, tiếp thu và kiến nghị ban soạn thảo không chỉ hoàn thiện Nghị định này mà còn cả những nghị định và thông tư khác sẽ được xây dựng cho Luật Lâm nghiệp.

Buổi chiều, đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH MTV LN Krông Bông.

                 Tin: Nguyễn Cứ – Phòng Truyền thông