Thanh toán tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng là nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn buôn

Thứ Hai, 31-05-2021 / 1:22:03 Sáng
644 Lượt xem

Từ ngày 25 – 28/5/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành thanh toán/chi trả trực tiếp tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn buôn trên địa bàn có chi trả DVMTR.

Trên cơ sở Báo cáo số 47/BC-ĐKT ngày 26/3/2021 của Đoàn kiểm tra số 1218 – Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện công tác kiểm tra bản đồ và xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020, đề nghị thanh toán của các Chi nhánh Quỹ liên huyện đối với tiền DVMTR năm 2020 cho các đơn vị chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 129 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn buôn với tổng diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR là: 6.053,08 ha của tương ứng với tổng số tiền được thanh toán năm 2020 là 2.418.499.401 đồng. Trong đó số tiền đã tạm ứng chi trả đợt 1 cho các chủ rừng: 1.068.500.000 đồng. Số tiền chi trả cho đợt này là: 1.349.999.401 đồng.

Trong đợt thanh toán này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với UBND các xã để chi trả tiền cho những chủ rừng trên địa bàn các huyện Krông Bông, Krông Ana, Lắk, M’Đrắk, Ea H’Leo. Tuy nhiên với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19. Các tổ chi trả đã phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương và người dân tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid – 19; đảm bảo an toàn, không để người dân tập trung đông người cũng như phải thực hiện các biện pháp phòng chánh dịch như: đeo khẩu trang, xịt, rửa tay xát khuẩn trước khi vào khu vực nhận tiền.

Để phòng tránh dịch bệnh không thể họp người dân để tuyên truyền để nâng cao ý thức trong công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng nên trong quá trình chi trả cho người dân các cán bộ ngoài việc chi trả tiền cho người dân đến nhận tiền không quên nhắc nhở người dân luôn nâng cao nâng cao ý thực trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống của người dân, từ đó đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Người dân đến nhận tiền cũng vui mừng cho biết trong thời gian tới các chủ rừng, cộng đồng thôn, buôn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng triển khai tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR nhằn bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn các địa phương.

Tin, ảnh: Vũ Thanh Sơn Tùng, phòng Truyền thông