Từ 18 giờ ngày 11/9, thay đổi biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh

Thứ Bảy, 11-09-2021 / 3:37:46 Sáng
492 Lượt xem

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8708/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh.

Chi tiết Công văn số 8708 tại đây

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, kể từ 18h ngày 11/9/2021, áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, siết chặt hơn một số nội dung (Chỉ thị 15+) đối với: Thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Ea H’leo và huyện Krông Pắc. Riêng các xã: Cư Ebur (Thành phố Buôn Ma Thuột), xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ), xã Ea Nam và Dliê Yang (huyện Ea H’leo) và vẫn tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg;

Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Krông Búk và Cư M’gar.

Áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện Krông Bông, M’Drắk, Lắk, Krông Ana, Ea Súp, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Năng và Cư Kuin.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thành phố căn cứ vào quy định các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hoá nội dung tại địa phương mình, bắt đầu triển khai từ 18h, ngày 11/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân không nên tập trung đông người, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo phòng chống dịch, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh và chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết trong phòng chống dịch phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Phòng Truyền thông