Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thứ Hai, 03-06-2024 / 2:09:51 Sáng
55 Lượt xem

Ngày 27/5/2024, Ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh có Quyết định số 120/QĐ-BTCCT về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm  tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

Quyết định 120/QĐ-BTCCT xem tại đây.

Quỹ bảo vệ và PTR