Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thứ Tư, 09-11-2022 / 4:18:45 Sáng
448 Lượt xem

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 vừa ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2022 (tại địa chỉ: https://thitimhieucchc.daklak.gov.vn/tin-tuc/the-le-cuoc-thi) .

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022 tại địa chỉhttps://thitimhieucchc.daklak.gov.vn.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk dành cho các các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (cấp sở), UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (cấp xã). Các cá nhân là thành viên của Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo bộ câu hỏi và cán bộ, công chức phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

Đối tượng khuyến khích dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và người làm việc trong các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội nghề nghiệp…; các đối tượng khác (không phải là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ) là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung thi liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tìm hiểu các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh: Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); – Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT); Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI).

Phòng Truyền thông