Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 24-08-2021 / 8:58:15 Sáng
509 Lượt xem

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản thông báo về đường dây nóng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về các giải pháp phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể như sau:

(1) Đường dây nóng của Sở Y tế:

– Số thuê bao 0868 588 600 : Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ công dân, giải thích hướng dẫn các nội dung liên quan trong phòng, chống dịch nói chung; phòng chống dịch COVID-19 nói riêng.

(2) Đường dây nóng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Số thuê bao 02623 950 339 : Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk từ các vùng dịch có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

– Số thuê bao 0896 350 399 :Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân về chính sách an sinh xã hội khác cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

Phòng Truyền thông