Thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế

Thứ Ba, 28-06-2022 / 8:14:12 Sáng
766 Lượt xem

Ngày 28/6/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản số 142/TB-QBVR về việc thông báo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư Dự án) đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế để thực hiện Công trình: Xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng theo quy định tại mục 2 Công văn số 4585/UBND-NNMT. Chi tiết tại văn bản số 142/TB-QBVR kèm theo.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thông báo để Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk  và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết.

Quỹ Bảo vệ &PTR