Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019

Thứ Sáu, 19-04-2019 / 1:28:28 Sáng
1203 Lượt xem

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thông báo Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR cho các chủ rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh năm 2019. Cụ thể như sau:

– Diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2019, diện tích quy đổi theo Hệ số K;

– Tổng số tiền dự kiến chi trả cho chủ rừng trong năm 2019.

Kế hoạch thu chi cụ thể của từng chủ rừng có thể xem và tải về tại đây và tại đây

(xã Yang Mao huyện Krông Bông tại đây )