Người dân ở tại nhà trong thời gian phong tỏa tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2

Thứ Sáu, 05-11-2021 / 9:08:46 Sáng
490 Lượt xem

Ngày 05/11/2021, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 7769/QĐ-BCĐ về việc phong tỏa tạm thời các xã, phường để triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 toàn dân, cụ thể như sau:

Từ 00 giờ00 đến 24 giờ ngày 06/11/2021: phường Ea Tam, phường Tân Tiến, Xã Cư Êbur, phường Tự An, phường Tân Lợi.

Từ 00 giờ00 đến 24 giờ 00 ngày 07/11/2021: Phường Tân Lợi, phường Tân Lập, xã Hòa Thuận, xã Hòa Thắng, phường Tân An.

Từ 00 giờ00 đến 24 giờ 00 ngày 08/11/2021: phường Thắng Lợi, phường Tân Hòa, phường Thành Nhất, phường Thành Công, phường Tân Thành, xã Ea Tu, phường Thống Nhất.

Công An Thành Phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp UBND xã, phường sẽ lập các chốt kiểm soát trên địa bàn trong ngày thực hiện lấy mẫu để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và đảm bảo tất cả công dân hiện đang có mặt tại địa phương không đi khỏi địa bàn trong ngày lấy mẫu.

Người dân hiện đang cư trú tại các xã, phường nói trên phải ở tại nhà trong thời gian đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Phòng Truyền thông