Thông báo phân công lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5

Thứ Năm, 27-04-2023 / 1:58:43 Sáng
272 Lượt xem

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động được thường xuyên, liên tục; kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh; Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo phân công công chức, viên chức và người lao động trực cơ quan trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 theo biểu đính kèm

Thông báo phân công lịch trực

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông