Thông báo về việc chi trả tiền DVMTR năm 2018.

Thứ Ba, 05-03-2019 / 2:54:59 Sáng
1196 Lượt xem

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk xác định và thông báo diện tích, số tiền chi trả DVMTR năm 2018 của các đơn vị:

1. Ban Quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn Krông Năng.

2. Ban Quản lý  Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

3. Ban Quản lý rừng Phòng hộ Núi Vọng Phu.

4. Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

5. Ban Quản lý rừng rừng Đặc dụng Nam Ka.

6. Ban Quản lý rừng Lịch sử – Văn hóa – Môi trường Hồ Lăk.

7. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk.

8. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

9. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

10. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy.

11. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’Leo.

12. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước An.

13. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

14. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrăk.

15. Ban chỉ huy Quân sự TP Buôn Ma Thuột.

16. Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk.

17. Công ty TNHH Tân Tiến Ea H’Leo.

18. Công ty CP ĐT XNK Phước Thành.

19. Công ty CP Hưng Thịnh.

20. Công ty CP Lâm nghiệp Trường Thành.

21. Công ty CP Trồng rừng Trường Thành.

22. Công ty CP Đắk Nguyên Ea H’Leo.

23. Công ty CP Tập đoàn Tân Mai.

24. Công ty CP SX&TM Kỳ nam Việt

25. UBND xã Cư Drăm, huyện Krông Bông

26. UBND xã Buôn Triết, huyện Lăk

27. UBND xã Tría, huyện Lăk

28. UBND xã Cư K’Lông, huyện Krông Năng

29. UBND xã Cư Prao, huyện M’Drăk

30. UBND xã Cư San, huyện M’Drăk

31. UBND xã Ea lai, huyện M’Drăk

32. UBND xã Ea Trul, huyện Krông Bông

33. UBND xã Yang Mao, huyện Krông Bông

34. UBND xã Hòa Phong, huyện Krông Bông

35. UBND xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông

36. UBND xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông

37. UBND xã Dur K’Măl, huyện Krông Ana

38. UBND xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo

39. UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo

40. UBND xã Đăk Phơi, huyện Lăk

41. UBND xã Đăk Nuê, huyện Lăk

Văn bản thông báo số liệu về diện tích, đơn giá, tiền chi trả và trách nhiệm của chủ rừng được chi trả DVMTR có thể xem và tải về tại đây  đối với chủ rừng là các BQL rừng và Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, tại đây đối với chủ rừng là các Công ty TNHH MTV LN, các Công ty CP… tại đây và tại đây đối với UBND các xã.