Thông cáo báo chí về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thứ Tư, 27-04-2022 / 12:50:59 Sáng
607 Lượt xem

Nhằm giới thiệu rộng rãi đến Cộng đồng doanh nghiệp, Nhà đầu tư về thực trạng, tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản tỉnh Đắk Lắk; tạo diễn đàn cho các Tổ chức quốc tế, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác phát triển; thu hút đa dạng hóa các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

UBND tỉnh gửi Thông cáo báo chí về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 đến các cơ quan

putty download
, đơn vị được biết.

Chi tiết Thông cáo báo chí tại đây

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thăm trang trại sản xuất nông nghiệp của Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống Đắk Lắk. Ảnh: SNN&PTNT

Phòng Truyền thông