Thông tin các bước tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”

Thứ Hai, 18-03-2024 / 6:41:58 Sáng
151 Lượt xem

Ngày 14/3/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 839/SNN-VP về việc triển khai Công văn số 1916-CV/BTGTU ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”.

Để thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông tin các bước tham gia cuộc thi như sau:

Bước 1: Người dự thi tham gia Cuộc thi bằng cách truy cập vào địa chỉ: https://timhieu.baodaklak.vn/thamgiacuocthi hoặc quét mã QR link Cuộc thi được đăng và chuyển tải trên Internet (qua mạng xã hội Facebook, Zalo).

Bước 2: Người dự thi điền các thông tin cá nhân liên quan: Họ và tên; số điện thoại; đơn vị… sau đó bấm vào nút “Tiếp theo”.

Bước 3: Người dự thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu có 3 phương án trả lời; chọn đáp án đúng cho câu hỏi bằng cách tích vào phương án đúng trong 3 phương án rồi ấn nút “Tiếp theo” để chuyển sang câu khác.

Bước 4: Kết thúc câu hỏi trắc nghiệm (10 câu), người dự thi trả lời thêm 01 câu hỏi phụ (đoán số người tham gia cuộc thi) và ấn nút “Gửi”. Hệ thống sẽ báo “Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi” và người dự thi có thể xem kết quả của mình và kết thúc 1 đợt thi.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống cách mạng của tỉnh qua 120 năm xây dựng và phát triển; nêu bật những thành tựu to lớn, dấu ấn quan trọng và bài học lịch sử mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Sơn, phòng Truyền thông