Thư ngỏ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kêu gọi ủng hộ trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 10-03-2022 / 7:39:40 Sáng
902 Lượt xem

Ngày 10/3/2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk đã có thư ngỏ gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc ủng hộ trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trân trọng đăng tải nội dung thư ngỏ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 3 năm 2022

THƯ NGỎ

Kêu gọi ủng hộ kinh phí để thực hiện việc trồng, chăm sóc cây xanh

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025

Kính gửi:

  • Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
  • Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
  • Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
  • Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên khoảng 13.125,37 km2, trong đó diện tích có rừng là 517.974 ha, độ che phủ rừng trên 38,75%; rừng Đắk Lắk chủ yếu được phân bố ở các huyện ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, phong phú và đa dạng, có nhiều loại cây vừa có giá trị kinh tế, vừa có giá trị khoa học nên rừng và đất lâm nghiệp có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025”; Ngày 24/5/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1237/QĐ-UBND về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo đó: Giai đoạn 2021-2025, dự kiến trồng khoảng 1.000.000 cây xanh phân tán, bình quân mỗi năm 200.000 cây, tương đương khoảng 200ha/năm. Trong năm 2021, từ nhiều nguồn lực khác nhau, cùng với sự nỗ lực của các cấp, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là sự góp sức của một số tổ chức tham gia ủng hộ kinh phí để trồng cây xanh, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trồng được 341.445 cây xanh phân tán, đạt 170,7 % so với kế hoạch, thông qua hoạt động trồng cây xanh, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, qua đó thấy được giá trị và vai trò của cây xanh đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, phong trào trồng cây xanh đã thực sự lan tỏa và được cấp cấp, ngành, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu độ che phủ rừng đạt từ 40– 42%, với mong muốn xã hội hóa trong công tác trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hãy thể hiện tình yêu thiên nhiên, tình cảm, trách nhiệm của mình với công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung và công tác trồng cây xanh bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để tạo nên phong trào, nét văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng: “Ngành ngành trồng cây, nhà nhà trồng cây, người người trồng cây”, hoặc có thể ủng hộ kinh phí, nguồn lực về SởNông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk để triển khai thực hiện,… tiến tới, đến năm 2025 và những năm tiếp theo, cây xanh trở thành nét đẹp của kiến trúc cảnh quan đô thị và các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Việc tiếp nhận ủng hộ kinh phí cho công tác trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ trực tiếp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Số 47 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0262.372.2626, hoặc ủng hộ qua số tài khoản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk: 118000093724, tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với phong trào trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk cam kết sử dụng kinh phí được ủng hộ để trồng và chămn sóc cây xanh đúng mục đích, công khai, minh bạch và có hiệu quả./.

Trận Trọng !

Nguyễn Hoài Dương

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(đã ký)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là a2cdf5a05aaa91f4c8bb-1024x683.jpg