Thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thứ Ba, 16-04-2019 / 1:13:51 Sáng
1193 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 992/SNN-KHTC ngày 12/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao; căn cứ nội dung tại văn bản được nêu, đề nghị các phòng, Ban, Chi cục, Trung tâm và đơn vị thuộc Sở nghiên cứu áp dụng, triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và đầu tư tại địa chỉ: htttp://www.mpi.vn.

Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phát sinh các vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh cho phù hợp.