Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên trang web phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 19-11-2021 / 2:14:57 Sáng
568 Lượt xem

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức và phát động diễn ra từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021 tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluat.daklak.gov.vn/

Cuộc thi được phát động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để người dân chủ động phòng tránh lây nhiễm bệnh; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho mọi người dân; góp phần hình thành thói quen, lối sống lành mạnh trong việc tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Mọi công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉn đều có thể tham gia Cuộc thi. Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở đã có Công văn đề nghị phải đảm bảo ít nhất 70% số lượng người trong cơ quan, đơn vị tham gia thi.

Nội dung thi  bao gồm:

– Các quy định pháp luật liên quan đếnphòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám, chữa bệnh năm 2009, Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014)… và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19.

-Các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do dịch COVID-19.

-Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông điệp “5K”, “5T”…

Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

Thời gian thi từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021. Nếu có thay đổi về thời gian thi,Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sẽ thông báo trên website Cuộc thi, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk.

Thể lệ và cơ cấu giải thưởng có trên website cuộc thi.

Phòng Truyền thông