Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ Sáu, 06-08-2021 / 10:55:36 Sáng
518 Lượt xem

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7341/UBND-KGVX, ngày 5/8/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết Công văn số 7341 tại đây

Theo đó, thực hiện Công văn số 2913/BTTTT-THH ngày 03/8/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã khẩn trương đẩy mạnh triển khai, sử dụng quét mã QR tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người để quản lý thông tin người ra, vào nhằm hỗ trợ công tác truy vết phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5869/UBND-KGVX ngày 01/7/2021. Mục tiêu đạt ra: Mỗi 100 người dân cần tối thiểu 01 điểm quét mã QR. Báo cáo kết quả việc triển khai, sử dụng quét mã QR; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị tại cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh để tổng hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng quét mã QR để quản lý đối với người ra vào các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người; thực hiện kiểm tra việc sử dụng mã QR tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý kiến nghị về UBND tỉnh.

Phòng Truyền thông