Tiếp tục nhận hỗ trợ tiền trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 04-01-2024 / 9:03:47 Sáng
222 Lượt xem

Hưởng ứng phong trào xã hội hóa trong trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh theo thư ngỏ gửi cá nhân, tổ chức, cộng đồng, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngày 10/3/2022 của  Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk.

Để góp phần thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch trồng rừng và trồng cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tiếp tục tiếp nhận 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) hỗ trợ tiền từ Nhóm Vá đường NEHA.VN (Địa chỉ: : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trân trọng ghi nhận và mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh ủng hộ kinh phí để trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ quản lý, sử dụng số tiền được tiếp nhận một cách có hiệu quả, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Quỹ BV&PTR