Phối hợp triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Bảy, 01-07-2017 / 3:51:01 Sáng
1227 Lượt xem

Ngày 23/3/2017 tại trụ sở Cục Điều tiết điện lực Việt Nam, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp có buổi làm việc với Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực về việc phối hợp triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thu hồi nợ đọng tiền DVMTR đối với các nhà máy thủy điện.


Ảnh: VNFF

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, đến nay, tổng số hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện đã ký là 324 hợp đồng, số hợp đồng còn phải ký trên cả nước là 8 hợp đồng, trong đó Quỹ Trung ương còn phải ký 2 hợp đồng với Nhà máy thủy điện Bảo Lâm – Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Bá Thước 3.

Về tình hình nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng, đến hết ngày 15/3/2017, 76 nhà máy thủy điện chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền DVMTR về Quỹ BV&PTR theo đúng quy định với tổng số tiền nợ đọng khá lớn là 81,2 tỷ đồng, đặc biệt phải kể đến Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 1 còn nợ hơn 15,5 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 (tại Sơn La) nợ hơn 3,5 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 (tại Hà Giang) nợ hơn 2,2 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Bắc Hà (tại Lào Cai) nợ hơn 3,6 tỷ đồng, Nhà máy thủy điện Đắk Ne (tại Kon Tum) nợ hơn 4,9 tỷ đồng… (Chi tiết Danh sách các Nhà máy thủy điện nợ đọng kèm theo)
Ngày 02/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, theo đó, mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/Kwh điện thương phẩm áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi Nghị định 147 có hiệu lực (01/01/2017). Ngay sau khi Nghị định 147 được ban hành, Quỹ BV&PTR Việt Nam đã nhanh chóng triển khai việc ký phụ lục hợp đồng với mức chi trả 36 đồng/Kwh với 44/322 nhà máy thủy điện.
Sau khi nghe báo cáo, trên cơ sở những đề xuất của Quỹ BV&PTR Việt Nam, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực và Tổng cục Lâm nghiệp đã thống nhất: (i) Cục Điều tiết điện lực tham mưu Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giá bán lẻ điện (có tính toán tiền dịch vụ môi trường rừng) trong năm 2017; (ii) Hai bên phối hợp đôn đốc các nhà máy thủy điện khẩn trương hoàn thành việc ký kết phụ lục hợp đồng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với Quỹ BV&PTR áp dụng mức chi trả mới; (iii) Phối hợp có văn bản yêu cầu 76 Nhà máy thủy điện nợ đọng nghiêm túc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và có chế tài xử phạt nếu cố tình chây ỳ, trì hoãn việc nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh đó yêu cầu Tổng công ty điện lực Miền Trung chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011 cho các nhà máy thủy điện.
Tại Hội nghị Phát triển dịch vụ môi trưởng rừng bền vững ngày 24/3/2017, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đánh giá cao những đóng góp của chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với bổ sung nguồn lực cho ngành Lâm nghiệp cũng như việc cải thiện sinh kế cho đồng  bào dân tộc vùng miền núi, sống dựa vào rừng. Chính vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tiết điện lực và Tổng cục Lâm nghiệp là rất cần thiết, là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.