Tập huấn quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Sáu, 07-07-2017 / 2:42:57 Chiều
1191 Lượt xem

Sáng 28/10, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tập huấn quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng đến các đối tượng là cán bộ Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, UBND xã, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp, chủ rừng là doanh nghiệp ngoài Nhà nước và tổ chức khác.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt về một số chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính Phủ và tiếp cận một số phần mềm quản lý; cách thức khai thác, thu thập và sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả dịch vụ môi trường rừng;  hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng; quy trình nghiệm thu cơ sở, lập báo cáo kết quả bảo vệ rừng cung ứng hàng năm.

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết, theo phê duyệt của UBND tỉnh năm 2016, toàn tỉnh có 258.956 ha rừng thuộc diện chi trả cung ứng dịch vụ môi trường rừng, chiếm 50,23% diện tích rừng toàn tỉnh. Kết quả thu phí dịch vụ môi trường rừng 9 tháng đầu năm là 30 tỷ đồng.Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đem lại hiệu quả đặc biệt đối với công tác quản lý bảo bệ rừng, nâng cao nhận thức và thu nhập cho chủ rừng. Thông qua buổi tập huấn, các đơn vị sẽ chủ động triển khai các nội dung liên quan, kết nối dữ liệu để Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo dõi, quản lý và cung cấp số liệu cho việc tổng hợp, cập nhật số liệu trên toàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở địa phương.

Kim Bảo