TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TẠI CÁC CHI NHÁNH QUỸ LIÊN HUYỆN NĂM 2021

Thứ Tư, 24-11-2021 / 7:15:42 Sáng
428 Lượt xem

Ngày 22/11/2021 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức đánh giá công tác đã thực hiện nhiệm vụ trong ba Quý đầu năm và định hướng mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của các Chi nhánh Quỹ liên huyện.

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì buổi làm việc, tham dự có đại diện các phòng chuyên môn cùng toàn thể cán bộ nhân viên của các Chi nhánh Quỹ liên huyện.

Trong buổi làm việc, thay mặt cho cán bộ tại các Chi nhánh, các Chi nhánh Trưởng đã báo cáo kết quả các nhiệm vụ đã thực hiện được và dự kiến các nhiệm vụ tiếp tục triển khai và hoàn thành trong năm 2021.
Cụ thể những nhiệm vụ đã hoàn thành: Việc trồng cây phân tán; trồng rừng cảnh quan; phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán chi trả tiền trực tiếp cho người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng; phối hợp với phòng Kiểm tra – Giám sát rà soát diện tích rừng cung ứng của các chủ rừng trên địa bàn quản lý.
Lãnh đạo Quỹ tỉnh đánh giá cao các kết quả mà Chi nhánh đã thực hiện được trong thời gian vừa qua, qua đó cũng giao nhiệm vụ cho các Chi nhánh tiếp tục triển khai như: Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng lịch làm việc theo Tháng, Quý; phối hợp phòng Kế hoạch –Tổng hợp và phòng Kiểm Tra – Giám sát kiểm tra, nghiệm thu số lượng cây trồng phân tán, tăng cường rà soát diện tích rừng cung ứng của các chủ rừng, kịp thời bóc tách các diện tích rừng chưa đủ điều kiện cung ứng; phối hợp phòng Tài chính – Kế toán mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn và đảm bảo đời sống cho cán bộ tại Chi nhánh; phối hợp phòng Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Giám đốc Quỹ tỉnh cũng yêu cầu các đồng chí nhân viên trẻ không ngừng học hỏi, nghiên cứu văn bản để nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ tốt hơn nữa trong công việc.
Trong tình hình dịch bệnh diễn ra rất phức tạp, Giám đốc Quỹ tỉnh yêu cầu các cán bộ, nhân viên Chi nhánh thực hiện nghiêm quy tắc 5K nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, cơ quan và gia đình.

Tin: Minh Đức – phòng Truyền thông