Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” ngày 04/10

Thứ Tư, 04-10-2023 / 3:18:43 Sáng
186 Lượt xem

Ngày 29/09/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8465/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” ngày 04/10.

Công văn số 8465/UBND-NC xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH, nhất là việc triển khai thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023, Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 135/BCĐPCCCvà CNCH ngày 11/9/2023 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH, ….

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH. Tổ chức tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10 tại nơi công cộng, trên các trục đường chính trong đô thị, khu dân cư và cổng trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2023, nội dung tuyên truyền phải phù hợp công tác PCCC tại cơ sở và đảm bảo về mặt mỹ quan, hình thức. Căn cứ tình hình thực tế, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tổ chức các chương trình, buổi nói chuyện, tọa đàm về công tác PCCC và CNCH.    

Quỹ BV&PTR