Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

Thứ Hai, 24-07-2023 / 12:42:14 Sáng
306 Lượt xem

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 114 xem tại đây

Theo đó, các hoạt động được tập trung thực hiện đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh trong việc chỉ đạo công tác Người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan… cao điểm vào tháng 7/2023 về gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã, phường làm tốt công tác Thương binh – Liệt sĩ.

Đồng thời, giải quyết tốt các chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; quan tâm hoạt động tặng quà các đối tượng chính sách có công và một số đơn vị…

Thông qua những hoạt động trên nhằm tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng. Không chỉ thế, qua đó còn giúp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khơi dậy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “tri ân, báo ân” của dân tộc Việt Nam. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhân dân, các ngành, các cấp trong việc giải quyết chế độ chính sách và phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông