Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024)

Thứ Sáu, 28-06-2024 / 12:36:54 Sáng
75 Lượt xem

Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).

Kế hoạch số 120/KH-UBND xem tại đây

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

Thông qua các hoạt động để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; khơi dậy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “tri ân, báo ân” của dân tộc Việt Nam. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhân dân, các ngành, các cấp trong việc giải quyết chế độ chính sách và phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Theo đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như:

Tổ chức tuyên truyền về ưu đãi người có công với cách mạng; công tác người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên báo, đài phát thanh – truyền hình; xây dựng phim, phóng sự, … cao điểm vào tháng 7/2024 về gương điển hình người tốt việc tốt trong công tác người có công với cách mạng, người có công vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã, phường làm tốt công tác Thương binh – Liệt sĩ.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc thiết lập hồ sơ xác nhận người có công và giải quyết các chế độ, chính sách, quản lý chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, chế độ.

Tổ chức vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bắt đầu từ tháng 6 – 12/2024, trong đó tập trung cao điểm trong tháng 7/2024; huy động các nguồn lực trong xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác ưu đãi đối với người có công với cách mạng (chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa…).

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng trước kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ; tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại các Đền thờ Liệt sĩ và các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn của tỉnh; tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 26/7/2024; …

Quỹ Bảo vệ và PTR