Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm cho trẻ em năm 2022

Thứ Tư, 20-07-2022 / 9:30:39 Sáng
624 Lượt xem

Ngày 19/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5981/UBND-KGVX gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể…về việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm cho trẻ em năm 2022.

Nội dung Công văn số 5981/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu tại cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, bổ ích, không phô trương hình thức; tập hợp, thu hút và định hướng trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, nhất là các hoạt động văn nghệ, thể thao, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian…

Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu; đồng thời, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, ủng hộ nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, buôn kết nghĩa…

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phầm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.

Chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trong toàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm năm 2022 cấp tỉnh cho trẻ em tại 01 huyện; chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tham mưu tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới và trẻ em tham dự Đêm hội trăng rằm cấp tỉnh năm 2022.

Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung thu về UBND tỉnh (thông qua Phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 16/9/2022 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng Truyền thông