Tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, tiết kiệm

Thứ Hai, 25-12-2023 / 6:59:28 Sáng
266 Lượt xem

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”