Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

Thứ Hai, 15-03-2021 / 2:48:51 Sáng
963 Lượt xem

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1958/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, hướng đến mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Mục đích nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021) và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.

Yêu cầu  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người tại các địa phương; triển khai tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính truyền thống của địa phương, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp hợp pháp cho công tác tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng.

Nội dung chi tiết tại đây   

Phòng Truyền thông

Nguồn: daklak.gov.vn