Tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ Năm, 28-01-2021 / 7:18:21 Sáng
1434 Lượt xem

Ngày 21/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 682/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 267/VPCP-TH ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 286-CV/TU ngày 19/01/2021 của Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó UBND tỉnh giao Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức trực trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lập danh sách lãnh đạo trực Tết từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2021 gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/01/2021.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban An toàn giao thông tỉnh thường  xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng nội dung yêu cầu tại Công văn số 286-CV/TU, đồng thời gửi UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Báo cáo nhanh gửi trước 14h00 ngày 13/02/2021 (tức ngày mùng 02 Tết).

Báo cáo đầy đủ gửi trước 8h00 ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 5 Tết)

Tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có), báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đồng thời, đề xuất những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, gửi UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trước 8h00 ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 5 Tết).

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết cho Văn phòng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy để tổng hợp chung chậm nhất 11h00 ngày 16/02/2021.

HTBắc-daklak.gov.vn