Triển khai các Thông báo của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Năm, 25-11-2021 / 2:02:58 Sáng
375 Lượt xem

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11438/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 08/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 05/11/2021 và Thông báo số 132-TB/VPTU ngày 11/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với Tổ công tác số 5081 của Bộ Y tế ngày 09/11/2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại việc thống kê tỷ lệ ca mắc mới, xác định cụ thể nguyên tắc phân biệt các ca mắc theo khu vực cách ly, phong tỏa, sàng lọc hay cộng đồng để đảm bảo thống nhất trong việc phân loại, làm cơ sở cho việc quyết định đánh giá tình hình dịch và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Về độ bao phủ vắc-xin thống nhất cách tính mức độ bao phủ vắc-xin theo khả năng miễn dịch 14 ngày sau khi tiêm chủng. Giao Sở Y tế chủ động rà soát thống kê chính xác độ bảo phủ vắc-xin của các địa phương trên địa bàn tỉnh để có đánh giá cấp độ dịch tương ứng; đồng thời, lưu ý trong công tác tham mưu phân bổ vắc-xin không để có sự chênh lệch cao giữa các huyện, không để xảy ra vùng lõm; thông báo, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh cập nhật kết quả đánh giá thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử https://ncov.dakldak.gov.vn/, trang thông tin của Sở Y tế… để các địa phương và người dân biết chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định của Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh. Hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Dã chiến số 03; đồng thời, tiếp tục rà soát, căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị phương án Bệnh viện Dã chiến số 04.

Nghiên cứu hoàn chỉnh Kế hoạch quản lý F0 tại nhà theo ý kiến góp ý của các đơn vị; đồng thời, chủ động triển khai thành lập các Trạm y tế lưu động, Tổ quản lý F0 cộng đồng và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn các nội dung liên quan để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương đảm bảo theo tiêu chí của Bộ Y tế trước khi triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, tổ chức làm việc trực tiếp với Bệnh viện Bạch Mai và phương hướng hợp tác trong công tác phối hợp, hỗ trợ tỉnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ… báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, cho ý kiến chỉ đạo. Triển khai kịp thời các thủ tục liên quan để đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không để bị động; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc tiếp tục duy trì hay gỡ bỏ hoạt động của Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Hòa Phú phù hợp với tình hình thực tế.

Phòng Truyền thông

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh